Wednesday, August 15, 2018

Qurbaani Ka Waqt Kab Se Kab Tak Hai? (When can we perform Qurbani?) - QURBANI Q&A

Question: Qurbaani Ka Waqt Kab Se Kab Tak Hai? (When can we perform Qurbani?)

Answer:

Qurbaani Ka  Waqt 10th Zilhijja Ki Subah Saadiq Se 12th Ke Gurub Aaftaab Tak Hai Yani Teen Din Aur Do Raate, Lekin Daswi ko qurbani kerna Sabse Afzal Hai Fir Girahwi Fir Barahwi

Shahar Me Qurbbani Ki Jaye To Shart Ye Hai Ke Eid Ki Namaaz Ke Baad Ho Aur Dehaat Me Chunke Namaaz Eid Nahi Is Liye Subah Saadiq Se Ho Sakti Hai

Qurbaani Ke Waqt Qurbaani Hi Karni Laazim Hai Itni Qeemat Ya Itni Qeemat Ka Janwar Karne Se Wajib Ada Na Hoga

Qurbaani Ke Din Guzar Jane Ke Baad Qurbaani Fout Ho Gai Ab Nahi Ho Sakti Lihaza Agar Koi Janwar Qurbaani Ke Liye Kharid Rakha Hai To Usko Sadqa Kare Warna Ek Bakri Ki Qeemat Sadqa Kare

Jab Qurbaani Ki Sharte Payi Jaye (Jin Ka Upar Bayaan Huwa) To Ek Bakri Ya Bhaid Ka Zibah Karna Ya Gaaye Bhains Ka Saatwa Hissa Wajib Hai Is Se Kam Nahi Ho Sakta Yaha Tak Ke Agar Kisi Shareek Ka Hissa Saatwe Se Kam Hai To Kisi Ki Qurbaani Sahi Na Hogi Haa Saat Se Kam Shareek Ho Aur Hisse Bhi Kamo Beish Ho Lekin Kisi Ka Hissa Saatwe Se Kam Na Ho To Jayez Hai

Qurbaani Ke Sab Shareeko Ki Niyyat Taqarrub (Yaani Sawaab Pana) Hona Chahiye Khali Gosht Haasil Karna Na Ho Lihaza Aqeeqa Karne Wala Shareek Ho Sakta Hai (Ke Aqeeqa Bhi Taqarrub Ki Ek Surat Hai)

MUFTI IMRAN UL QADRI SAHEB0 comments:

#Islamic Calendar 2018 Events

Islamic 2018 Event Name English Date Islamic Date
#Urs Haji Malang 2 Jan, 2018 - Tuesday 14 Rabi Ul Akhir
#Urs Haji Ali Baba Mumbai 4 Jan, 2018 - Thursday 16 Rabi Ul Akhir
714th Urs Sharif Of Hazrat Khwaaja Syed Nizamuddin Aulia Mehboob-e-elahi Rahmatullah Alayh 7 Jan, 2018 - Sunday 21 Rabi Ul Akhir
#Urs Khawjah Gharib Nawaz, Ajmer Sharif 24 March, 2018 - Saturday 6th Rajab 1439
#Lailat-ul-Meraj #Shab-e-meraj Night of Apr 14, 2018 - Saturday 26-Rajab-1439
#Shabe-e-Barat May 01, 2018 - Tuesday 14th Sha'baan 1439
#Start of Fasting Month (#Ramadan) May 17, 2018 - Thursday 1st Ramadan 1439
#Lailat-ul-Qadr (#Shab-E-Qadr) Jun 11, 2018 - Monday 27 Ramadan 1439
#Jummat-ul-Wida 15 June 2018 - Friday Last Friday of Ramadan
#Eid-ul-Fitr Jun 16, 2018 - Saturday 1st Shawwal 1439
Wafaat Of Huzur Tajushariah Rahmatullah Allai July 20, 2018 - Friday 06 Dhul Qadah 1439
#Hajj Aug 21, 2018 - Tuesday 9th Dhul-Hijjah 1439
#Eid-ul-Adaha #Bakrid Aug 22, 2018 - Wednesday 10th Dhul-Hijjah 1439
#Islamic New Year Sep 11, 2018 - Tuesday 1st Muharram 1440
#Yaum al-Ashura Sep 20, 2018 - Thursday 10th Muharram 1440
#Eid Milad-un-Nabi Nov 20, 2018 - Tuesday 12th Rabi-al-Awwal 1440
#Urs Haji Ali Baba Mumbai 24th December, 2018 - Thursday 16 Rabi Ul Akhir
714th Urs Sharif Of Hazrat Khwaaja Syed Nizamuddin Aulia Mehboob-e-elahi Rahmatullah Alayh 27th December, 2018 - Sunday 19 Rabi Ul Akhir