Wednesday, August 15, 2018

Qurbaani Ka Waqt Kab Se Kab Tak Hai? (When can we perform Qurbani?) - QURBANI Q&A

Question: Qurbaani Ka Waqt Kab Se Kab Tak Hai? (When can we perform Qurbani?)

Answer:

Qurbaani Ka  Waqt 10th Zilhijja Ki Subah Saadiq Se 12th Ke Gurub Aaftaab Tak Hai Yani Teen Din Aur Do Raate, Lekin Daswi ko qurbani kerna Sabse Afzal Hai Fir Girahwi Fir Barahwi

Shahar Me Qurbbani Ki Jaye To Shart Ye Hai Ke Eid Ki Namaaz Ke Baad Ho Aur Dehaat Me Chunke Namaaz Eid Nahi Is Liye Subah Saadiq Se Ho Sakti Hai

Qurbaani Ke Waqt Qurbaani Hi Karni Laazim Hai Itni Qeemat Ya Itni Qeemat Ka Janwar Karne Se Wajib Ada Na Hoga

Qurbaani Ke Din Guzar Jane Ke Baad Qurbaani Fout Ho Gai Ab Nahi Ho Sakti Lihaza Agar Koi Janwar Qurbaani Ke Liye Kharid Rakha Hai To Usko Sadqa Kare Warna Ek Bakri Ki Qeemat Sadqa Kare

Jab Qurbaani Ki Sharte Payi Jaye (Jin Ka Upar Bayaan Huwa) To Ek Bakri Ya Bhaid Ka Zibah Karna Ya Gaaye Bhains Ka Saatwa Hissa Wajib Hai Is Se Kam Nahi Ho Sakta Yaha Tak Ke Agar Kisi Shareek Ka Hissa Saatwe Se Kam Hai To Kisi Ki Qurbaani Sahi Na Hogi Haa Saat Se Kam Shareek Ho Aur Hisse Bhi Kamo Beish Ho Lekin Kisi Ka Hissa Saatwe Se Kam Na Ho To Jayez Hai

Qurbaani Ke Sab Shareeko Ki Niyyat Taqarrub (Yaani Sawaab Pana) Hona Chahiye Khali Gosht Haasil Karna Na Ho Lihaza Aqeeqa Karne Wala Shareek Ho Sakta Hai (Ke Aqeeqa Bhi Taqarrub Ki Ek Surat Hai)

MUFTI IMRAN UL QADRI SAHEB0 comments:

Islamic / Muslim Festivals and Holiday 2019

Islamic Events and Holiday 2019

English Date Islamic Date
We have listed the important Islamic Festivals, Holidays and Events for the year 2019 as per the calender year 2019. These muslim religious holiday can vary as per the sighting of moon and the lunar calendar.
#Urs Khawjah Gharib Nawaz, Ajmer Sharif 14 March, 2019 - Thursday 6th Rajab 1440
#Lailat-ul-Meraj #Shab-e-meraj Night of Apr 3, 2019 - Wednesday 26-Rajab-1440
#Shabe-e-Barat April 20, 2019 - Saturday 14th Sha'baan 1440
#Start of Fasting Month (#Ramadan) May 7, 2019 - Tuesday 1st Ramadan 1440
#Jummat-ul-Wida 31 May 2019 - Friday Last Friday of Ramadan 1440
#Lailat-ul-Qadr (#Shab-E-Qadr) June 1, 2019 - Saturday 27 Ramadan 1440
#Eid-ul-Fitr June 5, 2019 - Saturday 1st Shawwal 1440
#Hajj August 11, 2019 - Sunday 9th Dhul-Hijjah 1440
#Eid-ul-Adaha #Bakrid August 12, 2019 - Wednesday 10th Dhul-Hijjah 1440
#Islamic New Year September 1, 2019 - Sunday 1st Muharram 1441
#Yaum al-Ashura September 10, 2019 - Tuesday 10th Muharram 1441
#Eid Milad-un-Nabi Nov 10, 2019 - Sunday 12th Rabi-al-Awwal 1441
#Urs Haji Ali Baba Mumbai 13 December, 2019 - Friday 16 Rabi Ul Akhir 1441
714th Urs Sharif Of Hazrat Khwaaja Syed Nizamuddin Aulia Mehboob-e-elahi Rahmatullah Alayh 16 December, 2019 - Monday 19 Rabi Ul Akhir 1441